KUANTAY Platformu Vizyon ve Misyonu

Vizyon

Proje paydaşları arasında açıklık, iş birliği ve sürdürülebilirlik değerlerini temel alarak yarı-iletkenler, kuantum fiziği ve ileri teknoloji konularında yetişmiş insan kıymeti ve bilgi birikimini arttırmak, Ar-Ge kültürüne uygun olarak ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlamak ve proje kapsamında edinilen bilgi birikimini toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmektir.

Misyon

Dünya genelinde her geçen gün daha geniş bir kullanım alanı bulan Kuantum Çağlayan Lazerlerin özgün olarak tasarlanması, üretilmesi ve bu teknolojinin hazırlık seviyesini yükselterek ülkenin kullanımına sunulmasıdır.