Hakkımızda

  • KUANTAY platformun da 1 APYÖ 8 APYK olmak üzere toplam 9 paydaş 10 proje bulunmaktadır.
  • KUANTAY platformun da 5 Üniversite, 4 Özel Sektör Kuruluş ve 31 araştırmacı yer almaktadır.
  • Geliştirilecek ürünlerin çevre teknolojisi, savunma ve sağlık alanlarında uygulaması gerçekleştirilecektir.
  • Çevre uygulaması sayesinde, sanayiden kaynaklı sera gazı emisyonlarının uzaktan izlenmesine yönelik sistem geliştirilecektir.
  • Savunma uygulaması sayesinde, kızılötesi güdümlü füzelerden korumak için füzesavar sistemi için yüksek güçlü lazer geliştirilecektir.
  • Sağlık uygulaması sayesinde, hızlı, reaktifsiz, uygun maliyetli, kişiselleştirilmiş, süresi kısaltılmış üre tayini cihazı geliştirilecektir.