İnsan Kaynağı

•Toplam 31 Araştırmacı

•6  Yeni Araştırmacı İstihdamı

•25 Bursiyer

•6 Yardımcı Personel